Բանաստեղծություն` նվիրված կրթօջախին
Բանաստեղծություն` նվիրված կրթօջախին